IMG_0899                            

一趟台中行,儘管規畫了很多美食之旅,可是卻也因為店家臨時的休息、或者是路上塞車趕不上行程而有所耽擱有所調整

文章標籤

黃尖尼。肥吃吃 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()